ЕКО БРИКЕТИ

Кои са плюсовете от използването на Еко брикети?

Екологичност – Производството се осъществява от остатъчна слънчогледова шлюпа, без добавки на лепило и други подобни химически вещества.

Достъпност – Затворения цикъл минаващ от производство, поддържане на складова наличност и доставка, прави Еко брикетите достъпни.

Икономичност – Еко брикетите са по-калорични от дървото, каменните, домбаските и коксовите въглища.  С тези си качества те горят бавно и красиво, отделяйки много топлина и оставят малко пепел.

МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКО БРИКЕТИ